Η Υπογονιμότητα στον Σκύλο

Περίληψη Μελέτης:

Lea, R. G. et al. Environmental chemicals impact dog semen quality in vitro and may be associated with a temporal decline in sperm motility and increased cryptorchidism. Sci. Rep. 6, 31281; doi: 10.1038/srep31281 (2016).

Μια σημαντική μελέτη η οποία καταγράφει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο σημαντική μείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας των σκύλων, η οποία σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα του σπέρματος καθώς και την αυξανόμενη εμφάνιση περιστατικών κρυψορχίας.


Στη μελέτη αυτή ελέχθησαν δείγματα από τις φυλές Λάμπραντορ, Γερμανικός Ποιμενικός, Μπόρντερ Κόλεϊ, Γκόλντεν Ριτρίβερ.
Η μελέτη καταγράφει τα συλλεχθέντα αποτελέσματα 26 ετών ( 1998-2014 ) σε αναπαραγωγικούς σκύλους (επιβήτορες) όπου καταδείχθηκε μείωση της ποιότητας του σπέρματος με παράλληλη αύξηση των περιστατικών κρυψορχίας.
Η εμφάνιση καρκίνου του όρχεως στους σκύλους παρουσιάζει αυξημένη τάση και παράλληλη πορεία με την αντίστοιχη εμφάνιση στο ανθρώπινο είδος.
Εξωγενείς περιβαλλοντικοί τοξικοί και χημικοί παράγοντες, οι οποίοι ανευρίσκονται και στην τροφή, φαίνεται ότι συντελούν σαφώς στη θηλυκοποίηση του περιβάλλοντος του Σκύλου, αφού εντοπίζονται τόσο σε υλικό από το σπέρμα όσο και σε βιοπτικό υλικό από τους όρχεις.
Οι παράγοντες αυτοί είναι
• PCB153
• DEHP
(με την πιο γνωστή τους χρήση στη βιομηχανία πλαστικού ως συνθετικά πλαστικά πολυμερή)
(Αντίστοιχα συναντώνται και στο ανθρώπινο είδος, αφού ο Σκύλος είναι το πλέον κοντινό και φιλικό προς τον Άνθρωπο ζώο, μοιράζονται κοινό περιβάλλον και άρα εκτίθενται στις ίδιες χημικές και τοξικές ουσίες. Σημειώνεται εδώ το ότι το σύνολο των εξετασθέντων σκύλων ζούσαν οικόσιτα.
Τα αποτελέσματα δείχνουν:
1. Αυξημένη συχνότητα κρυψορχίας
2. Μείωση στο ποσοστά γέννησης αρσενικών κουταβιών
3. Αύξηση της θηλυκής θνησιμότητας
Παράλληλα ελέχθησαν τροφές -για κουτάβια και για ενήλικες- είτε σε ξηρή είτε σε υγρή μορφή και βρεθήκαν οι ίδιες τοξικές ουσίες σε συγκεντρώσεις ικανές να προξενήσουν προβλήματα.


(Σημ. επιμελητή: Είναι γνωστά ότι η αυξημένη έκθεση σε πλαστικά αυξάνει την υπογονιμότητα και στη γυναίκα και στον άνδρα, στη γυναίκα μάλιστα η αυξημένη έκθεση σε πλαστικά φέρει τα ίδια αποτελέσματα με την αντισύλληψη.)

Χρυσάνθη Μιχαλοπούλου
επιμέλεια: Κώστας Πουλόπουλος, ιατρός