Η Γνώση για τα Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ στην Ελλάδα

Ευρυβλέφαρον ή Μακροβλέφαρον

Πρόκειται για την ευρεία βλεφαρική σχισμή, δηλαδή ένα υπερβολικό άνοιγμα των βλεφάρων τα οποία είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το φυσιολογικό. Σε ζώα με φυσιολογικούς οφθαλμούς φαίνεται κανονικά ένα μικρό τμήμα του σκληρού (λευκού) χιτώνα.

Στις βραχυκεφαλικές φυλές (Boxer, Boston Terrie, Pug, Cavalier, Shih-Tzu, Lhasa-Apso, Pekingese) αλλά και σε άλλες όπως Shar-Pei, English Cocker Spaniel, Bloodhound, St.Bernard, English Springer Spaniel υπάρχει ένα τεράστιο βλεφαρικό άνοιγμα που εκθέτει υπερβολικά τον κερατοειδή και τον σκληρό χιτώνα.

Στις βραχυκεφαλικές φυλές το ευρυβλέφαρο προκύπτει από την προβολή του βολβού προς τα εμπρός μέσω της βλεφαρικής σχισμής.

Ο δεύτερος τύπος ευρυβλεφάρου οφείλεται στο υπερβολικό μήκος των βλεφάρων, συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η βλεφαρική σχισμή δεν υποστηρίζεται σωστά από τον οφθαλμικό βολβό.

Επιπρόσθετα, το σχήμα της βλεφαρικής σχισμής μπορεί να αλλοιωθεί λόγω αστάθειας του έξω κανθού, μικρού μεγέθους του βολβού, σχετικού ενόφθαλμου και έντονων δερματικών πτυχών του προσώπου, όπως για παράδειγμα συμβάνει σε ST. Bernard, Clumber Spaniel, Bloodhound (φυλές που παρουσιάζουν "Diamond Eye").

bl

Στις βραχυκεφαλικές φυλές συγκεκριμένα, το ευρυβλέφαρο συνεπάγεται λαγόφθαλμο, δηλαδή μόνιμα ανοιχτό οφθαλμό, με αποτέλεσμα αδυναμία λίπανσης μέσω του ανοιγοκλεισίματος των βλεφάρων και αυξημένη εξάτμιση της προκεράτιας στιβάδας των δακρύων. Ως συνέπεια προκύπτει μελαγχρωστική κερατίτιδα, έλκη κερατοειδούς καθώς και κερατίτιδα λόγω χρόνιας ξηροφθαλμίας και έκθεσης, η οποία δημιουργεί σαφές λειτουργικό πρόβλημα όρασης.

Η πρόληψη της διάσπασης των δακρύων είτε θεραπευτικά είτε χειρουργικά θεωρείται απαραίτητη. Τα υποκατάστατα δακρύων είναι χρήσιμα αλλά η επέμβαση που αποσκοπεί στη μείωση της βλεφαρικής σχισμής είναι η μόνιμη λύση του προβλήματος.

Η επέμβαση αυτή προσφέρει και τη λύση στην προδιάθεση πρόπτωσης του βολβού, η οποία μπορεί να είναι τραυματική αλλά και μηχανική ή αυτόματη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η χειρουργική ανάταξη της πρόπτωσης πρέπει να γίνει επειγόντως, χωρίς φυσικά καμιά εγγύηση ότι ο οφθαλμός θα επανέλθει στο φυσιολογικό. Ακόμη, ενδέχεται να είναι άσκοπη η ανάταξη, οπότε συστήνεται εξόρυξη, δηλαδή αφαίρεση του βολβού.

Όλες οι τεχνικές πλαστικής του έξω κανθού αποσκοπούν στη μείωση του συνολικού ανοίγματος κατά 30%.

all colours

Το άρθρο αναδημοσιεύεται από τον ιστότοπο www.eyevetsurgery.gr με την ευγενική άδεια της κτηνιάτρου Ε. Κ. Σκούντζου, M.Sc. 
που εξειδικεύεται στην Οφθαλμολογία και τη Χειρουργική με Laser.
image source: www.brian-gray.com
www.warrenphotographic.co.uk
www.nextdaypets.com