Η Γνώση για τα Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ στην Ελλάδα

Ανατομία και Φυσιολογία Καρδιάς

Φυσιολογία

Η καρδιά του Kάβαλιερ λειτουργεί όπως κάθε άλλη καρδιά, σαν ένα σύστημα αντλιών, το οποίο όμως δεν λειτουργεί συνεχώς αλλά χτυπάει (συσπάται) και μετά σταματάει (χαλαρώνει). Ένας καρδιακός κύκλος αποτελείται από μία συστολή (σύσπαση) και μία διαστολή (χαλάρωση). Φυσιολογικά το Kάβαλιερ έχει από 70 έως 130 καρδιακούς κύκλους (παλμούς, σφυγμούς) το λεπτό.


Η αρτηριακή πίεση στο Kάβαλιερ συμπίπτει με τους σφυγμούς του. Ουσιαστικά, αυτό το σύστημα από αντλίες υπάρχει για να μπορεί να «καθαρίζει» το αίμα (το οποίο με τη σειρά του αποτελεί τον βασικό προμηθευτή των κυττάρων του κάβαλιερ με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά) καθώς το παίρνει καθαρό από τα πνευμόνια και το διοχετεύει σε όλα τα όργανα. Στη συνέχεια, θα το πάρει ξανά πίσω «βρώμικο» και θα το αποδώσει (ξανά) στα πνευμόνια για να καθαριστεί.
Αυτό συνεχίζεται συνεχώς χωρίς σταματημό. Πώς γίνεται αυτό: Με τη βοήθεια της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, η οποία θα εξακοντίσει το αίμα με μεγάλη δύναμη (πίεση) ώστε να μπορέσει να πάει μέσω των αρτηριών σε όλα τα όργανα και να επιστρέψει μέσω των φλεβών ξανά στην καρδιά.

Ανατομία

Μέσα στην καρδιά, το αίμα -σε κάθε κτύπο- κινείται πάντα προς μια κατεύθυνση, προς τα εμπρός. Αυτό συντελείται με την βοήθεια τεσσάρων βαλβίδων (μιας κατεύθυνσης). Η λειτουργία της βαλβίδας είναι να αποκλείει μια κοιλότητα της καρδιάς την κατάλληλη στιγμή του καρδιακού κύκλου. Οι βαλβίδες ανοίγουν για να αφήσουν το αίμα να περάσει.


Η καρδιά έχει τέσσερις κοιλότητες – δύο κόλπους (αριστερό και δεξιό) και δυο κοιλίες (αριστερή και δεξιά).


Οι 4 βαλβίδες ονομάζονται ως εξής:

  • Τριγλώχινα
  • Πνευμονική
  • Αορτική
  • Μιτροειδής

Η Μιτροειδής βαλβίδα βρίσκεται στο σημείο επικοινωνίας (αριστερό κολποκοιλιακό στόμιο) μεταξύ αριστερής κοιλίας και αριστερού κόλπου.

Ονομάζεται έτσι γιατί έχει σχήμα ανεστραμμένης επισκοπικής τιάρας.


Πηγή: www.cavalierhealth.org Επιμέλεια: Κώστας Πουλόπουλος, ιατρός