Η Γνώση για τα Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ στην Ελλάδα

Αποποίηση Ευθύνης

Το Cavalier King Charles Spaniel Ελλάδας δηλώνει ρητά ότι:

  • δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για την εξωτερική εμφάνιση, το είδος και κυρίως το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών άμεσων ή έμμεσων υπερσυνδέσεων (hyperlinks) με άλλες ιστοσελίδες. Ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και μόνο οι κάτοχοι και λειτουργοί αυτών των ιστοσελίδων.
  • οι εν λόγω ιστοσελίδες δεν περιείχαν παράνομο περιεχόμενο όταν δημιουργήθηκε η σύνδεση αυτών με την ιστοσελίδα του Cavalier King Charles Spaniel Ελλάδας.
  • δεν έχει καμία επιρροή με οποιοδήποτε τρόπο στην παρούσα και μελλοντική απόδοση και το περιεχόμενο των συνδεόμενων ιστοσελίδων. Για αυτό τον λόγο, το Cavalier King Charles Spaniel Ελλάδας κατηγορηματικά διαχωρίζει τη θέση του από τα περιεχόμενα όλων των ιστοσελίδων που μετά την σύνδεση έχουν τροποποιηθεί. Η ευθύνη για παράνομο, λανθασμένο ή ελλιπές περιεχόμενο και ειδικότερα για ζημία -που ενδεχομένως προκύπτει από τη χρήση ή μη των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις εν λόγω ιστοσελίδες- βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους κατόχους και λειτουργούς των ιστοσελίδων αυτών.
  • εάν υποπέσει στην αντίληψη των διαχειριστών γνώση παρανομίας σε ιστοσελίδα με την οποία έχει γίνει σύνδεση, αυτή θα διαγραφεί αμέσως από τις σελίδες του Cavalier King Charles Spaniel Ελλάδας.
  • η δράση του είναι επικουρική και συμβουλευτική και δεν επιθυμεί σε καμιά περίπτωση να υποκαταστήσει το έργο του κτηνιάτρου.